İşlemler

Uygulanan işlemler, en kirliden en temize ve ultra temize, birbirini takip eden ve gerekirse tekrar edilebilen aşamalardan oluşmaktadır.

İlk temizlik organik kalıntıların bertaraf edilmesi - yağsızlaştırma - ve fiziksel-kimyasal kirlerin alınmasından sonra - dezoksidasyon-sıyırma - ana malzemenin eski haline getirilmesi - pasivasyon - aşamalarından oluşmaktadır. Örneğin:

Metaller İşleme Endüstriyel Temizlik

İkincil temizlikte kullanılan ürün gamımız sayesinde ilk kimyasal aşamalar özel işlemlerle desteklenmektedir ya da özel işlemlerle yer değiştirmektedir, örneğin: derouging, sanitasyon, kabuksuzlaştırma, çamur kaldırma, kimyasal yıkama, yakıt boşaltma vs.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Bir tekliften?

BIZE ULAŞIN