NÜKLEER & ENERJİ

Nükleer sektörü temizliği gerektirir.

Nükleer ekipmanları için gereken temizlik düzeyi, RCCM/PMUC standartlarına göre olmalıdır.

Nükleer ve termik santraller kimyasal liç

Nükleer endüstride kullanılan proses cihazları ve boru hatları dahil tüm ekipmanlar için bitirme kalifikasyonu uyguluyoruz:

  • Dekapaj ve tam pasivasyon, son temizlik, özel hazırlamalar
  • Son uygunluk kontrolleri, onaylanmış testler, sertifikalar
  • Prosedürlerin geliştirilmesine destek ve son onay

Enerji üretim birimleri – termik santraller, ortak üretim birimleri – ciddi bir bakımla desteklenmelidir.

Kimyasal temizleme tesisler nükleer reaktörler

Enerji üretimi birimlerinde yüksek basınçlı buhar kullanımı nedeniyle suların arıtılması mümkün olmamaktadır:

  • Su borusu kullanan kazanların kimyasal yıkanması, manyetit filmlerinin bertaraf edilmesi
  • Duman borusu kullanan kazanlarda su tarafında çamur kaldırma bertarafı, on yıllık süreler içerisinde bakımını gerçekleştirme
  • Birikintilerin analizi, tavsiyeler, sürekli kontrol ederek temizlik işlemlerinin teknik onayı

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Bir tekliften?

BIZE ULAŞIN